Căutarea globală nu este permisă
Salt la conţinutul principal

Postare pe blog de către DigitalHR Admin

Servicii consiliere DIGITAL HR 134965

Servicii consiliere DIGITAL HR 134965

Achizitor: SC. BEST SMART CONSULTING SRL , cu sediul in București, Str. Țepeș Vodă nr. 130, Sector 2, cod de înregistrare fiscală RO21040008, J40/2585/2007, telefon 0722531496, email: office@bestsmart.ro , reprezentată legal de Ligia Neacșu in calitate de lider al parteneriatului din cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
„DIGITAL HR” MySMIS 134965 organizează procedura competiția pentru atribuirea contractului de Servicii consiliere profesionala si tutorat, contract de finanțare nr.
POCU/726/6/12/134965.


A. PREZENTAREA SUCCINTA A PROIECTULUI ȘI DETALIEREA ACTIVITĂȚII DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ȘI TUTORAT AȘA CUM ESTE DESCRISĂ ÎN CEREREA DE FINANȚARE Obiectivul general al proiectului “DIGITAL HR ” il reprezinta cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, in special pentru acei adulti cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat, prin derularea programelor de formare profesională continua Securitate Cibernetica Industriala, Tranzitia la Industry 4.0, Dezvoltarea digitala a Produselor, Fabricatia digitala a Produselor, Marketing, Vanzari, Finantarea Afacerii, Elaborarea planului de afaceri pentru 652 de angajati din toate regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).Competitivitatea pe piata muncii este direct determinata de nivelul de educatie si calitatea pregatirii educationale a resursei umane


  • Share


  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.