Căutarea globală nu este permisă
Salt la conţinutul principal

Postare pe blog de către DigitalHR Admin

Comunicat de presă - Demarea proiectului POCU/726/6/12/134965 ”DIGITAL HR”

Comunicat de presă - Demarea proiectului POCU/726/6/12/134965 ”DIGITAL HR”

Best Smart Consulting SRL, Best Smart Digital SRLDigital Twin SRL și Euragro Tabacco SRL anunță lansarea platformei DIGITAL HR, un proiect care vizează
creşterea participării la programele de formare profesională continuă.

În cadrul proiectului, derulat în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023, 652 de angajați vor participa la activități de consiliere profesională și tutorat în vederea încurajării participării la FPC, evaluării personalității și dezvoltării abilităților
și încrederii în sine, stabilirii unui plan individual de formare profesională pentru creșterea nivelului de competențe și stabilirii unui traseu de dezvoltare a carierei.

Programul de formare profesională îi vizează, în principal, pe angajații cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

Obiectului proiectului DIGITAL HR MySMIS 134965 vizează furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat, prin derularea programelor de formare profesională continuă:

Securitate Cibernetică Industrială, Tranziția la Industry 4.0, Dezvoltarea digitală a Produselor, Fabricația digitală a Produselor, Marketing, Vânzări, Finanțarea Afacerii,

Elaborarea planului de afaceri, pentru 652 de angajați din toate regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Obiectivele proiectului vizează cresterea angajabilității, a adaptabilității pe piața muncii și a veniturilor pentru persoanele care dețin calificări suplimentare, comparativ cu restul populației, dobândirea de cunostinte si deprinderi tehnice
relevante pentru domeniul productiei, dobandirea de cunostinte in domeniul vanzarilor, dobandirea de cunostinte in elaborarea unui plan de afaceri, adaugarea unui cod CAEN ca urmare a absolvirii cursului a urmare a participarii la sesiunile
de consiliere profesionala si tutorat: realizarea importantei pentru cariera a participarii la programe de FPC, cresterea cunostintelor in legatura cu oportunitatile de participare la FPC, realizarea unui plan de dezvoltare in cariera, consolidarea
traseului profesional.

De asemenea, alte efecte pozitive ale derularii proiectului sunt:

  • cresterea economica si a bunastarii sociale a populatiei de la nivelul regiunilor mai putin dezvoltate;
  • cresterea competitivitatii pe piata a firmelor a caror angajati participa la FPC prin proiec
  • cresterea numarului de persoane care participa la FPC prin campaniile de informare si constientizare, prin platforma de e-learning si prin activitatile de informare, publicitate si diseminare.

În cadrul proiectului se va pune accent pe respectarea prevederilor legale referitoare la principiul orizontal egalitatea de sanse/nediscriminare/egalitate intre femei si barbati. Acest lucru va fi realizat prin introducerea de prevederi referitoare
la principiul nediscriminarii/egalitatii de sanse/egalitatii intre femei si barbati in metodologia de selectie a grupului tinta si prin respectarea acestora in cadrul procesului de selectie, precum si in toate etapele in care este inclus grupul
tinta. De asemenea, acest principiu se va regasi in toate metodologiile din proiect, cu scopul respectarii acestuia inclusiv in cadrul echipei de proiect.

Digital HR proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Capital Uman 2014-2020. (Contract de finanțare nr. POCU/726/6/12/134965). Proiectul se va derula pe perioada a 22 de luni și va include o campanie de informare și conștientizare referitoare la importanța participării la FPC.

Locatie de implementare proiect: Regiunile de dezvoltare: SE, NE, NV, Centru, Sud Muntenia, SV Oltenia, Vest

Detalii suplimentare despre proiect și înscriere pot fi consultate pe pagina proiectului: https://digitalhr.ro/


  • Share


  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.