Căutarea globală nu este permisă
Salt la conţinutul principal

Elaborarea planului de afaceri

DESPRE CURS

Cursul cuprinde un număr de module care vizează o serie de competențe specifice planului de afaceri: inițierea unui plan de afaceri, metodologia de dezvoltare a unui plan de afaceri, vulnerabilitățile unei activități independente, identificarea surselor financiare ale planului de afaceri și nu în ultimul rând elaborarea planului de afaceri. Cursul are ca obiective de învățare însușirea informațiilor cu privire la structura și conținutul planului de afaceri, metode de analiză a cererii, analiza părților interesate în procesul de marketing, metodele de identificare și analiză a riscurilor, estimarea necesarului de resurse financiare, structura și conținutul practic al planului de afaceri.

Competențe dezvoltate

  • Cunoașterea și utilizarea noțiunilor și proceselor specifice activității manageriale, de la inițierea unui proiect până la obținerea profitului, consolidare și sustenabilitate;
  • Cunoștințe privind inițierea, derularea și dezvoltarea unei afaceri;
  • Cunoștințe și noțiuni privind asigurarea, organizarea și managementul tuturor resurselor necesare;
  • Competențe, noțiuni și tehnici utilizate în planificare, întocmirea unui plan complet și implementarea acestuia;
  • Competențe specifice activităților de marketing și relații cu clienții;
  • Competențe de analiză financiară primară și utilizarea informațiilor de natură financiară în luarea deciziilor.

PUBLICUL ȚINTĂ

  • toți angajații unei companii (accesibil atât rolurilor tehnice cât și non-tehnice din departamente precum HR, marketing, vânzări) inclusiv PFA si II

Curs susținut de

Durată
4 ore
Tip curs
E-learning

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.